Współpraca z rodzicami


1. Inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola:

• organizacja wycieczek do zakładów pracy,
• pomoc w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z kalendarzem imprez,
• pozyskiwanie sponsorów,
• zagospodarowanie placu przedszkolnego,
• drobne naprawy sprzętu,

2. Działania przedszkola, w których uczestniczą rodzice:

• akcje charytatywne,
• konkursy dla dzieci i konkursy rodzinne,
• realizacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych,
• uroczystości i festyny przedszkolne,
• festyny organizowane przez współpracujące z nami przedszkola z Niemiec,
• zajęcia otwarte,

3. Wspólne działania przedszkola i rodziców:

• realizacja treści programowych,
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych,
• przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
• udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, audycjach muzycznych,
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u dzieci,

4. Działania rodziców podejmowane z własnej inicjatywy lub przy współudziale:

• ukwiecenie pomieszczeń w przedszkolu,
• organizacja wycieczek krajoznawczych i kulturalnych,
• dostarczanie przedmiotów do okolicznościowych dekoracji sal dydaktycznych
• zakup sprzętu sportowego i audiowizualnego,
• uszycie strojów do występów dzieci,
• renowacja sprzętu przedszkolnego,
• dostarczanie materacy do kącików relaksacyjnych,
• dostarczanie artykułów do prac plastycznych,

5. Wpływ rodziców na decyzje dotyczące pracy przedszkola:

• godziny otwarcia przedszkola i podawania posiłków,
• składki na rzecz grupy, przedszkola,
• ilość godzin pobytu dziecka przedszkola,
• wyrażanie zgody na:
- realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka,
- objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w placówce,
- udział dzieci w wycieczkach krajoznawczych, zajęciach dodatkowych,
- realizację innowacji pedagogicznych,
• rodzaj i częstotliwość zebrań grupowych,

6. Działania przedszkola zachęcające rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola:

• rozmowy indywidualne z rodzicami,
• zachęcanie do udziału w różnych konkursach, w tym rodzinnych,
• pochwały za efekty pracy z dziećmi,
• podziękowania dla rodziców w formie pisemnej,
• zamieszczanie podziękowań dla rodziców za działania na rzecz przedszkola na stronie internetowej przedszkola,

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl