Płatności


ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

Opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu, pobierane są z "góry" każdego miesiąca, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, w czasie trwania całego roku szkolnego, w formie rozliczenia bezgotówkowego poprzez wpłatę wymaganej kwoty bezpośrednio na konta Przedszkola lub wpłatę gotówki w siedzibie Przedszkola.

Terminy wnoszenia opłat podawane są do wiadomości Rodziców/prawnych opiekunów na tablicy ogłoszeń.       W przypadku  dokonywania opłat za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu w formie rozliczenia bezgotówkowego, rodzice są zobowiązani do wpłaty wymaganej kwoty na wyodrębnione konta bankowe tj.:

- opłata za pobyt nr konta: 34 8355 0009 0043 4746 2000 0001

- opłata za posiłki nr konta: 77 8355 0009 0043 4746 2000 0003

W tytule należy wskazać imię i nazwisko dziecka. 

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl