Programy nauczania


ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


1. Program wychowania przedszkolnego

  • "Planeta dzieci" - Jolanta Wasilewska, realizowany w grupach 3,4, 5 i 6 - latków.

2. Program języka angielskiego
"Baby Beetles" - Program Powszechnej Dwujęzyczności - program nauczania języka angielskiego realizowany we wszystkich grupach wiekowych. 

3. Program wspomagania koordynacji wzrokowo-ruchowej

„Już potrafię" - opracowanie Małgorzata Zapała - realizowany we wszystkich grupach

4. Religia - w grupie. 5 i 6 latków

  • „Kochamy dobrego Boga" - ks. W. Kubiak - program nauczania religii - realizowany w grupie 5 i 6-latków.I. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubiak, ks. G. Łuszczak

5. Programy wspomagające pracę nauczycieli

  • „Kodeks Przedszkolaka, czyli zbiór zasad i norm obowiązujących w przedszkolu" - realizowany we wszystkich grupach wiekowych
  • Program Doradztwa Zawodowego Przedszkola Miejskiego nr 3 "Ekoludki" na rok szkolny 2022/2023
  • „Będę przedszkolakiem" - program adaptacyjny - opracowanie M. Jarek-Rogowska - realizowany w grupie 3 latków
  • „Program edukacji zdrowotnej" - opracowanie Regina Szczepankiewicz - realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
6. Programy dodatkowe:
 
- angielski dla przedszkolaków,
- Kubusiowi Przyjaciele Przyrody,
- Skąd biorą się produkty ekologiczne,
- Rytmika w przedszkolu,
- Przyjaciele Zippiego,
- Jestem bezpieczny w świecie cyfrowym,
- Jestem zdrowy. Jestem wysportowany. Program rozwijania aktywności sportowej przedszkola,
- Wiem i rozumiem. Dbam o przyrodę. 
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna w Przedszkolu Miejksim nr 3 "Ekoludki" planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. - Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r.). Jest to obowiązujący w aspekcie prawnym dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej określający wymagania państwa dotyczące celów, treści i wymagań edukacyjnych.
 

 

 

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl