SŁOWA WSTĘPU


 

 

 

Opieką logopedyczną w naszym Przedszkolu objęte są dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są obserwacje, konsultacje i badania logopedyczne. Na ich podstawie kwalifikuje się dzieci na terapię logopedyczną.

Prowadzona jest również terapia pedagogiczna, na którą uczęszczają dzieci mające trudności edukacyjne. Wyniki obserwacji pedagogicznej oraz wyniki przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej, stanowią podstawę do zakwalifikowania na zajęcia.

Plany i programy terapii logopedycznej oraz pedagogicznej dostosowywane są do zaburzeń poszczególnych dzieci.

Proponowane dzieciom ćwiczenia logopedyczne wspomagają również funkcje psychomotoryczne: koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą, percepcję słuchową, percepcję wzrokową oraz pamięć.

Prawidłowy proces korygowania wad wymowy powinien odbywać się poprzez pracę LOGOPEDY, DZIECKA oraz jego RODZICÓW. Dlatego też tak ważne jest systematyczne i rzetelne prowadzenie zeszytu logopedycznego, który jest dla Państwa bazą do codziennych ćwiczeń w domu. Jego zaletą jest również to, że w każdej chwili mogą Państwo powrócić do dawnych ćwiczeń oraz urozmaicić ćwiczenia z dzieckiem w domu.

Kontakt

EKOLUDKI - Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Niepodległości 19
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 21 84
Kadry: 95 752 23 10 
Dyrektor: 95 752 23 01 
e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl